Texter

Mina texter handlar om vitt skilda ting, och ofta tar jag själv bilderna till texten. Här till vänster finns några av mina alster.