Vid några tillfällen har jag fått arbeta med produktfoto

Bland annat med bilder till Westerbottens bryggeri som startade under sommaren 2014, i Sävar norr om Umeå.